LANDINGCRAFT

WW2YANKS.DK

Danish Living History Association

Landgangsfartøjet

 

LCVP = Landing Craft Vehicle Personel var infanteriets primære transportmiddel på D-Dag. I alt var 6.939 fartøjer af enhver art i aktion på D-Dag, den 6. juni 1944 - af dem udgjorde de 1.089 LCVP´er.

 

Selvom det i dag forekommer at være en naturlig forudsætning for landgang på en kyst, at man råder over landgangsfartøjer, var denne holdning ikke specielt udbredt blandt militære planlæggere forud for og i begyndelsen af 2. verdenskrig

.

Men begivenhedernes gang viste noget anet. I Berlin planlagde tyskerne under kodenavnet "Operation Seelöwe" en landgang i England på et tidspunkt i begyndelsen af krigen, hvor Tyskland klart var England militært overlegent. Meget tyder på, at operationen måtte opgives, fordi tyskerne ikke rådede over landgangsfartøjer.

Da de allierede for alvor gik i gang med at forberede en landgang på det Europæiske fastland, stod det hurtigt klart, at en flåde af specialiserede landgangsfartøjer var en forudsætning. Ikke kun for selve landgangsoperationen, men også efterfølgende, hvor landgangsfartøjerne skulle medvirke til at holde de allierede hære forsynede, indtil havne af en passende størrelse var erobret.

De fleste landgangsfartøjer blev bygget i USA, der havde den nødvendige industrikapacitet til at fremstille i tusindvis af fartøjer; ikke kun til brug i Europa, men også i Stillehavet i krigen mod Japan.

Æren for designet og produktionen af de mindre landgangsfartøjer tilfalder uden tvivl en bådebygger ved navn Andrew Higgens fra New Orleans, Louisiana. Higgens ejede her et mindre bådebyggerfirma før krigen med 80 ansatte, og da muligheden bød sig, greb han chancen og kastede sig over produktion af landgangsfartøjer for staten. Ved krigens afslutning havde han 22.000 ansatte, og han havde produceret 20.000 landgangsfartøjer.

Grundpillen i Higgins serie af mindre landgangsfartøjer er uden tvivl: LCVP (Landing Craft Vehicle Personel) som ret hurtig fik øgenavnet "Higgins Boat". LCVP var det mindste af de fartøjer som han udviklede og producerede, båden havde kun et formål: at fragte en deling soldater ind mellem forhindringer og spærringer og ind på strandbredden. Som fartøj var de upraktiske og ukomfortable på grund af deres kantede facon og flade bund, der gjorde dem følsomme over for en urolig sø. Mange soldater led som følge deraf af en skrækkelig søsyge.

Ombord på fartøjet var en besætning på tre: en styrmand, en navigatør og en bådsmand og hvad mange måske ikke er klar over, så måtte disse modige mænd efter at have sejlet ind til kysten sejle ud igen og hente endnu en deling soldater. Navigatøren og bådsmanden tog sig også af de to .cal 30 maskingeværer som båden var udstyret med.

Efter krigen var General Eisenhower ikke i tvivl, når han omtalte Higgins som: ".......manden som vandt krigen for os...........Hvis Higgins ikke havde konstrueret og bygget disse LCVP´er, kunne vi aldrig have gået i land på en åben strand.............Hele krigens strategi ville have været anderledes".

Faktablad for LCVP (Landing Craft Vehicle Personel) - "Higgins Boat"

Vægt: 11,9 ton

Tonnage: 2,7 ton køretøj eller 3,7 ton fragt

Længde: 11 meter

Bredde: 3,3 meter

Dybgang: 0,66 meter for, 0,91 meter agter.

Motor: Grey Dieselmotor på 225Hk eller Hall-Scott Benzinmotor på 250Hk

Hastighed: 12 knob

Besætning: 3 mand (styrmand, navigatør og bådsmand)

Kapacitet: 30 mand (1 deling) - op til 36 mand uden udstyr

Bestykning: 2 x .30 cal. M-1919 Browning Maskingeværer

Producent: Higgins Industries og licens producenter

Antal: 20.000 eksemplarer

Produceret: 1941-1945

Overlevende eksemplarer af dette landgangsfartøj kan stadig ses rundt omkring i verden:

First Division Museum i Catigny Park, Illinois, USA

National Museum of the United States Army, Fort Belvoir, Virginia, USA

National World War II, New Orleans, Louisiana, USA - en kopi bygget i 1990 efter de original tegninger fra Higgins Industries

D-Day Museum, Portsmouth, England

Musee Memorial d'Omaha Beach, St. Laurent-sur-Mer, Normandiet, Frankrig

En original Higgins båd ligger i havnen i Port St. Lucie, Florida, USA og afventer restaurering.

En anden Higgins båd (den eneste i Europa som stadig kan sejle) ligger i havnen i Carentan, Normandiet, Frankrig, båden PA30-4 som er bygget i 1942 og deltog i de allieredes landgange i Nordafrika og Italien under 2. verdenskrig har været igennem en omfattende restaurering og deltager i opvisninger og arrangementer ved invasionskysten i Normandiet.

Du kan læse meget mere om dette meget ambitiøse projekt på deres hjemmeside www.challengelcvp.com eller ved et click på logoet til venstre.

En lille film hvor bl. a PA30-4 deltager i re-enactment events i Normandiet i forbindelse med 67-års jubilæet for D-Dag i 2011

Copyright (C) Hans Martin Nielsen - 2015