AIRBORNE

WW2YANKS.DK

Danish Living History Association

82nd Airborne Division

101st Airborne Division

Sektor:

Området vest og sydvest for Utah Beach, byen St. Mere-Église og området vest for Merderet floden.

 

H-hour:

0015

 

Opgave:

  • Erobre og sikre exit- og digeveje fra Utah Beach og ind i landet, samt etablere kontakt med de landsatte enheder på Utah Beach.
  • Erobre og sikre byen St. Mere-Eglise.
  • Etablere et brohoved vest for Merderet floden.
  • Blokere hovedvejen RN13, som var eneste farbare vej mellem Cherbourg og Caen.

Det tyske forsvar

 

91. Luftlande-Infanterie-Division (Generalleutnant Wilhelm Falley, KIA 6. juni 1944)

 

709. Infanterie-Division (Generalleutnant Karl-Wilhelm von Schleiben)

 

6. Fallschirm-Jäger-Division (Obertsleutnant Friedrich-August von der Heydte)

Den 1. februar 1944, præsenterer Field Marshall Montgomery, S.H.A.E.F* for hans plan for Operation Neptune**, hans plan forudser en styrkelse af invasionsområdets højre flanke, med to luftbårne divisioner, som skal sikre og beskytte området omkring Utah Beach. Hans forslag godkendes og kommer til at indgå i de enedelige invasionsplaner.

 

Opgaven bliver tildelt 82nd Airborne Division, under ledelse af General Matthew B. Ridgway og 101st. Airborne Division, under ledelse af General Maxwell D. Taylor.

De to divisioners opgaver, blev opdelt i to sektorer: en "Coastal sector", som er det kystnære område bag Utah Beach, denne opgave tildeles 101st Airborne Division og en "Merderet sector" som omfatter byen St. Mere-Eglise og området omkring Merderet floden vest for byen, denne opgave tildeles 82nd. Airborne Division.

 

Opgaverne så således ud:

1. Coastal sector - 101st Airborne Division:

 

Indtage og sikre de 4 exit veje som fører fra Utah Beach og ind i landet, ødelægge det tyske kystbatteri ved St. Martin-de-Varreville og et bygnings kompleks med kodeordet WXYZ nær Mezieres. Indtage og sikre den yderst vigtige sluse ved La Barguette, ødelægge broer over Douve floden og organisere forsvarsstillinger som skal beskytte den sydlige flanke af invasionsområdet.

 

DZ "A": St. Martin-de-Varreville

 

Opgaven tildelt: 502nd Parachute Infantry Regiment og 377th Parachute Field Artillery Battalion. Mission: Indtage og sikre Exit 3 og Exit 4 fra Utah Beach ved St. Martin-de-Varreville og Audouville-la-Hubert. Uskadeliggøre eller indtage det svære tyske kystbatteri ved St. Martin-de-Varreville og bygningskomplekset med kodenavnet XWYZ ved Mezieres.

 

DZ "C": Hiesville

 

Opgaven tildelt: 3rd Bat/501st Parachute Infantry Regiment, 1st og 2nd Bat/506th Parachute Infantry Regiment og 101st Airborne Division Head Quarters. Mission: Indtage og sikre Exit 1 og Exit 2 fra Utah Beach ved Poupeville og Houdienville og etablere HQ nær Hiesville.

 

DZ "D": St. Come-du-Mont (Beaumont)

 

Opgaven tildelt: 1st og 2nd Bat/501st Parachute Infantry Regiment, 3rd Bat/506th Parachute Infantry Regiment og C-kompagniet/326th Airborne Engineer Battalion. Mission: Beskytte og forsvare den sydlige flanke, indtage og sikre slusen ved La Barguette, ødelægge broer over Douve floden samt indtage og sikre træbroen ved Le Port nær Brevands.

 

LZ "E": Hiesville

 

Glider mission "Chicago" (ankomst ved LZ kl 0400) og mission "Keokuk" (ankomst ved LZ kl 2100).

2. Merderet sector - 82nd Airborne Division

 

Nedkastning af enheder på begge sider af Merderet floden vest for St. Mere-Eglise, indtage byen St. Mere-Eglise, indtage og sikre de to digeveje ved La Fiere og Chef-du-Pont. Ødelægge broerne over Douve floden ved Etienville og Beuzeville-la-Batille. Etablere et brohoved vest for Merderet floden og forvare den nordvestlige flanke af brohovedet.

 

De opgaver som 82nd Airborne Division fik tildelt, blev delt i to - en Force A for troppenedkastningsmissioner og Force B for glidermissionerne (svævefly).

 

Force A

 

DZ "O": St. Mere-Eglise

 

Opgaven tildelt: 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division Head Quarters. Mission: Indtage og sikre St. Mere-Eglise, La Fierre, Chef-du-Punt. Etablere en forsvarslinje mellem Neuville og Baudienville.

 

DZ "T": Amfreville

 

Opgaven tildelt: 507th Parachute Infantry Regiment. Mission: Indtage og sikre digevejen ved La Fierre, med støtte fra 505th Parachute Infantry Regiment. Etablere en forsvarslinje mellem Goubersville og Le-Hameau-Renouf.

 

DZ "N": Picauville

 

Opgaven tildelt: 508th Parachute Infantry Regiment, B-kompagniet/307th Airborne Engineer Battalion. Mission: Ødelægge broerne over Douve floden, etablere et brohoved op til Le-Hameau-Renouf.

Force B

 

LZ "O": St. Mere-Eglise

 

Glider mission "Detroit" (ankomst ved LZ kl. 0400)

 

LZ "W": Les Forges

 

Glider mission "Elmira" (ankomst ved LZ kl. 2100), Glider mission "Galveston" (ankomst ved LZ kl. 0700, den 7. juni) og Glider mission "Hackensack" (ankomst ved LZ kl. 0900 den 7. juni)

 

Desuden indgik der i planen for 82nd Airborne også Force C - denne plan var dig ikke luftbåren, men som omhandlede support tanks og artilleri som blev landsat ved Utah Beach, og som straks efter landgangen skulle sætte kursen mod St. Mere-Eglise så hurtigt som overhovedet muligt.

 

Landsætningsområdet

 

Tyskerne havde oversvømmet store dele af området bag Utah Beach, som et led i deres anti-invasionsforanstaltninger. Kunne nogle få veje hen over smalle diger gav adgang til kysten. Store områder omkring Merderet floden var ligeledes oversvømmet og et endnu større område kunne sættes under vand, ved hjælp af et sindrigt slusesystem, styret fra en sluse ved La Barguette i nærheden af Carentan og St. Come-du-Mont, disse oversvømmelse gav amerikanerne store problemer under nedkastningen, mange soldater led som følge heraf en pinefuld drukne død i det oversvømmede marskområde.

 

Invasionen

 

Den 5. juni kl. 2130 letter 20 C-47 transportfly fra North Witham basen i England, ombord er Pathfinders fra 82. og 101st. Airborne Division som har til opgave at markere de forskellige Dropzones (DZ) og Landingzones (LZ) for den efterfølgende hovedstyrke. En halv times tid senere letter 801 C-47 fly fra baser over det meste af det sydlige England, ombord er næsten 13.000 faldskærmssoldater som skal nedkastes over Cotentin halvøen for at sikre invassionsstyrkens højre flanke.

 

En meget stor del af enhederne blev fløjet ind vest fra - henover Cotentin halvøen. Ret så dårligt vejr og piloternes undvigemanøvrer på grund af kraftig tysk antiluftskyts, gav en voldsom spredning i formationerne en spredning som bidrog til, at piloterne havde store problemer med at få landkending. Resultatet blev en kaotisk nedkastning. Nogle blev kastet for sent og blev kastet i havet eller druknede i de oversvømmede områder, andre ramte træer eller hustage. De der landede sikkert, for godt og grundig vild, nogle brugte det meste af natten på at lede efter andre amerikanere, andre brugte natten på at sove. I hele nedkastningsområdet myldrede det således natten igennem med små grupper af faldskærmssoldater, der alle forsøgte og finde deres enheder, ledere og angrebsmål - således er der flere kendte eksempler på, at soldater fra hver deres division, fandt sammen for at løse de mange forskellige opgaver.

 

Var forvirringen stor blandt de amerikanske ledere, var den endnu større blandt tyskerne, som ikke kunne danne sig et fornuftigt billede af nedkastningen. Var det her, den længe ventede invasion, eller var det blot et natligt raid? Hvor skulle de dirigere de tyske styrker hen, når der konstant kom nye meldinger om fjendtlige aktioner?

 

Den 6. juni kl. 0400 går enheder fra 3rd Battalion, 505th Parachute Regiment, 82nd Airborne Division, anført af Lt. Col. Edward C. Krause ind i St. Mere-Eglise, kl. 0500 erklærer Krause byen for rydet og sikret, Stars and Stribes hejes på byens rådhus, St. Mere-Eglise bliver dermed den første større franske by som befries på D-Dag, nogenlunde samtidig har enheder fra 501st. Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division indtaget den vigtige sluse ved La Barguette, kort før middag for enheder fra 101st. Airborne Division kontakt med enheder fra 4th Infantry Division som var blevet landsat på Utah Beach.

 

101st Airborne Division havde løst de vigtigste missioner som var dem pålagt, anderledes kritisk så det ud for 82. Airborne Division - nok var St. Mere-Eglise indtaget, men nattens kaotiske begivenheder, betød at brohovedet i St. Mere-Eglise området var særdeles skrøbeligt, de havde hverken kontakt med de landsatte enheder fra Utah Beach eller med enheder fra 101st. Airborne Division. Divisionen havde mistet mere end 1.200 mand, af hvilke over halvdelen var savnede. Maxwell Taylor og hans 101st Airborne Division var mere heldige, her havde ca. 2.500 af de 6.000 nedkastede samlet sig om aftenen på D-Dag.

 

Af samtlige nedkastede regimenter, kan kun 505th Parachute Infantry Regiment fra 82. Airborne Division betegnes som succesfuld.

 

Ved dagens slutning, var invasionsområdets højre flanke sikret, og en stabil forsvarslinje mod tyske modangreb var etableret. Dog ikke unden svære tab til følge, de to divisioner havde mistet 2.500 mand - døde eller sårede, mens mange stadig befandt sig på egenhånd eller i små grupper i det Normanniske landskab.

 

Airborne Plan 6. juni 1944

101st Airborne Division

Drop Pattern 6. juni 1944

82nd Airborne Division

Drop Pattern 6. juni 1944

Brohovedet ved Utah Beach

(Midnat den 6. juni 1944)

Documents

82nd Airborne Division

D-Day Order of Battle

82nd Airborne Division

Field Order

82nd Airborne Division

Pathfinder Report

82nd Airborne Division

After Action Report

Documents

101st Airborne Division

D-Day Order of Battle

101st Airborne Division

Field Order

101st Airborne Division

Field Order

Copyright - Hans Martin Nielsen - 2015