UTAH BEACH

WW2YANKS.DK

Danish Living History Association

4th Infantry Division

Sektor:

Det østlige område af Cotentin halvøen, mellem Les-Dunes-de-Varreville og byen St. Marie-du-Mont.

 

H-hour:

0630

 

Opgave:

  • Opnå kontakt med enheder fra 82nd og 101st Airborne Divisions.
  • Etablere et brohoved langs en linje fra Quineville over St. Mere-Eglise til St. Marie-du-Mont.

 

Landsatte soldater og køretøjer:

23.250 soldater og 1.700 køretøjer.

US 4th Division commander:

Major General Raymond O. Barton

 

Hovedstyrke:

8th Regimental Combat Team of the 4th Infantry Division.

 

Bombarding Force A:

7 krigsskibe, 1 kanonbåd og 8 destroyere

 

Det tyske forsvar:

709. Infanterie-Division og elementer af 352. Infanterie-Division

 

Antal døde, sårede og savnede:

Ca. 200

 

områder lå rækker af mere eller mindre fremkommelige sandklitter. I operationsplanerne for de amerikanske luftlandsætninger bag Utah Beach indgik det som en væsentlig forudsætning for succes på Utah Beach, at de to luftbårne divisioner, primært enheder fra 101st. Airborne Division, hurtigt fik kontrol med de fire livsvigtige Exit veje. I modsat fald risikerede 4. infanteri division at blive fanget på stranden. At få panser og infanteri henover smalle digeveje, som var kontrolleret af tyskerne ville være en noget nær umulig opgave.

Landsætningsområdet

 

Utah Beach var kodenavnet på den vestligste af de 5 invasionsstrande, området liger på den sydøstlige side af Cotentin halvøen og landskabet var markant anderledes her i forhold til de øvrige strande, den nordlige del af Cotentin halvøen er kendetegnet ved et kuperet terræn og længst mod syd et fladt marsklandskab.

 

Bag kysten havde tyskerne ladet et kæmpe område oversvømme, og adgangen til kysten kunne kun ske langs 4 smalle digeveje, veje som i de amerikanske invasionsplaner havde betegnelsen Exit 1 til 4, desuden var stranden bag Utah Beach bred som følge af den store tidevandsforskel i området og mellem stranden og de oversvømmede

Invasionen:

 

Dårligt vejr havde allerede nødvendig gjort en udsættelse af invasionen med en dag, og selve D-Dag blev indledt med det Eisenhowers chefmeteorolog håbede ville blive en kortvarig men dog brugbar opklaring i det dårlige vejr. Forholdene i landgangsfartøjerne var særdeles ubehagelige, de rullede rundt i dønningen og sigtbarheden var så dårlig, at de bombefly der skulle blødgøre de tyske forsvarsværker var ret så ineffektive.

 

Selve landsætningen skulle finde sted kort efter lavvande, på det tidspunkt hvor tidevandet begyndte at stige igen og efter de lokale forhold den 6. juni 1944 betød det kl. 0630.

Det havde hele tiden været et ønske fra de allierede øverstbefalende, at en landsætning på Cotentin halvøen skulle indgå som en del af Overlord planen, de allierede havde hårdt brug for en dybvandshavn og den eneste af den slags i miles omkreds, lå i Cherbourg - halvøens største by. Derfor var en succesfuld landsætning på Utah Beach og en efterfølgende hurtig fremrykning mod Cherbourg af allerstørste strategiske betydning for de allierede.

 

Generalmajor Raymond Barton´s 4th Infantry Division var udset til at skulle lande med en front bestående af to battaljoner med bl.a 36 Sherman* "DD" (Duplex Drive) amfibiske kampvogne, som skulle støtte den første angrebsbølge.

 

Barton´s tropper var både heldig og uheldige. En blanding af en stærk strøm ved kysten og slørede navigationspejlemærker på grund af røgen fra sø- og luftbombardementerne betød, at hele styrken landen omkring 2 kilometer længere sydpå end oprindelig planlagt, og kampvognene ankom senere end beregnet. Men det område, hvor tropperne gik i land omkring La Grande Dune, var et langt mindre befæstet område end den planlagte angrebssektor, og antallet af døde og sårede under indsejlingen og selve landgangen var derfor umådelig lille.

 

Sidst på aftenen den 6. juni var små patruljer nået frem til hovedvejen mellem Cherbourg og Bayeux, ved midnat på D-Dag havde 4th Infantry Division løst samtlige af de opagver de var stillet, de havde opnået kontakt med elementer fra 101st Airborne Division ved Pouppeville, eneste problemer de stødte på, var små lommer af tyske enheder som havde forskanset sig nord for Les Forges.

 

Hele 4th Infantry Division blev landsat i løbet af 15 timer på D-Dag, divisionen mistede "kun" 197 mand den dag.

 

* = Sherman DD (Duplex Drive) Amfibiske kampvogn. Er en ombygget Sherman kampvogn, som var udstyret med en kæmpe sejldug omkring sig, hvorved kampvognen kunne holde sig flydende. En propel sørgede for fremdriften. DD kampvognen blev søsat og sejlede ind før infanteriet gjorde landgang, for at kunne yde soldaterne dækning. Den var dog ualmindelig sårbar overfor høj søgang, hvilket specielt amerikanerne på Omaha Beach kom til at føle, de fleste af de 32 amfibiske kampvogne ud for Omaha Beach sank.

Utah Beach

 

Copyright - Hans Martin Nielsen - 2015